Veelgestelde vragen

Het is zeker mogelijk om een rondleiding te krijgen. Je kunt een rondleiding aanvragen door het invullen van het formulier 'rondleiding aanvragen' op onze website. Een medewerker van het servicebureau neemt dan contact met je op. 

Als je hebt ingeschreven via onze website www.kidsociety.nl ontvang je een schriftelijke bevestiging van inschrijving. Zodra wij een passende aanbieding kunnen doen, neemt de kindplanner contact met je op. Als je akkoord gaat met de aanbieding wordt er een digitale overeenkomst opgesteld. Na ondertekening is de opvang definitief en kan je kind starten op de afgesproken startdatum.

Nee, vanaf 2024 biedt Kids Society Erica geen flexibele dagopvang meer aan.

Met de calculator op onze homepage kun je een eerste indicatie van de kosten voor opvang uitrekenen: www.kidssociety.nl/rekenmodule

De ouder / verzorger ontvangt maandelijks voorafgaand aan de nieuwe opvangmaand een factuur. Je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken of je machtigt ons via een automatische incasso. Kids Society Erica kent een betalingstermijn van 14 dagen.

De minimale opvang die je als ouder kunt afnemen is één dagdeel

Kids Society Erica hanteert een wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggen kan op ieder willekeurig moment van de maand en dient schriftelijk te gebeuren. Dit kun je doen door een mail te sturen naar: info@kidssociety.nl

Kids Society Erica is elke werkdag geopend van 07.30 tot 18.30 uur. De locatie Heikampen is geopend van 07.15 tot 18:30 uur. Ons servicebureau is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur

Kids Society Erica is in de weekends en op alle door de CAO Kinderopvang erkende feestdagen gesloten. Ieder jaar voorafgaand aan het nieuwe jaar ontvangen de ouders een overzicht met onze sluitingsdagen.

Het vervoer van de basisschool naar de BSO is bij het tarief inbegrepen. Hetzelfde geldt voor clubvervoer van kinderen binnen de gemeente Nuenen tijdens BSO tijd in schoolweken tot 18.00 uur.

Als je kind niet naar de opvang kan komen, willen wij je vragen je kind af te melden via het ouderportaal of bij zijn/haar opvanggroep. 

Alle bijzondere zaken die jouw kind betreffen, komen tijdens het aanmeldingsgesprek, of later, aan de orde. Kids Society Erica zal hier, waar dit binnen de geboden dienstverlening mogelijk is, rekening mee houden.

Kids Society Erica kent al jaren een actieve en betrokken Centrale Oudercommissie. Al onze locaties hebben decentrale oudercommissies. De oudercommissies kennen Wettelijk geregeld inspraak- en adviesrecht zoals over het pedagogisch beleid, voedingsbeleid en een aantal andere zaken. De Centrale oudercommissie en decentrale oudercommissie zijn altijd op zoek naar betrokken ouders. Wil je meer weten of heb je interesse, stuur dan een mail naar de oudercommissie: oc@kidssociety.nl 

Elke Kids Society Erica-locatie heeft per opvangsoort een eigen LRK-nummer. Dit nummer heb je nodig om bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag aan te vragen. Het LRK nummer staat op het contract of je kunt het opzoeken in het landelijk register kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nl