Governance

Governance is een Engelse term, waarmee de manier van besturen in een organisatie en het toezicht hierop wordt bedoeld.

 

Kids Society Erica is een maatschappelijke organisatie (stichting) die van harte de Governance Code Kinderopvang onderschrijft en hier actief naar handelt. In deze code is vastgelegd hoe goed bestuur en toezicht binnen de kinderopvang moeten worden ingevuld.

Directie en managementteam Kids Society Erica

                                                      MT team 2024 - Marcel, Chrissy, Maroos en Sandra.jpg

Raad van Toezicht Kids Society Erica

                                                         Kids Society RVT tekst.png

Organogram Kids Society Erica

KSE Organogram 2024 -plus.jpg

Sociaal jaarverslag 2023

Sociaal jaarverslag 2023.jpg

Kwaliteitsborging en rapportages

Vanuit goed bestuur en governance maken wij voor onze toezichthouders verschillende rapportages. Deze zijn openbaar en voor iedereen in te zien. Daarnaast zijn de stukken van onze stichting uiteraard openbaar. Vanwege de privacygevoelige inhoud van deze documenten zetten wij deze niet rechtstreeks op de website. Je kunt deze documenten opvragen bij het servicebureau met onderstaand formulier.

Documenten opvragen via formulier

Integriteit

Om de integriteit van het handelen van de directeur/bestuurder te waarborgen, onderschrijft deze de bepalingen zoals deze zijn vastgesteld in de gedragscode van de beroepsvereniging directeuren Kinderopvang (bdKO).

> Ga naar de bdKO-gedragscode

 

De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de gedragscode van vereniging van toezichthouders in onderwijs en kinderopvang (VTIO-NVTK). Deze beroepsvereniging beschrijft op haar website hoe raden van toezicht dienen te functioneren.

> Ga naar de website van VTIO-NVTK

Honorering bestuur en toezichthouders

De honorering van bestuur en toezichthouders is gebaseerd op de adviesregeling van de vereniging van toezichthouders in onderwijs en kinderopvang (VTIO-NVTK). Deze publiceren zij jaarlijks op de eigen website.

> Ga naar de website van VTIO-NVTK

Certificering.png

ISO-HKZ 9001

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsberoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.

Lloyd's Register

Wij laten jaarlijks onze kwaliteit beoordelen met een audit door Lloyd's Register.

> Lees meer over de eisen en inhoud van de ISO 9001- HKZ normering

 

Lid van:

Website-KSE_Governance.jpg