Klachten

Kids Society Erica vindt het belangrijk om zorgvuldig met klachten om te gaan. Wij willen namelijk dat kinderen en ouders tevreden zijn en blijven. Kids Society Erica heeft een in samenspraak met de Centrale Oudercommissie ontwikkelde interne klachtenprocedure.

 

Onderdeel van deze klachtenprocedure is de aansluiting van onze organisatie bij een onafhankelijke externe Geschillencommissie. Als na het afwikkelen van de klachtenprocedure er nog steeds een geschil is tussen de ouder en onze organisatie kan dit aanhangig worden gemaakt bij het onafhankelijke klachtenloket kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u hier. Bij vragen kunt u terecht bij het Servicebureau en/of de vestigingsmanagers van Kids Society Erica.

family-breakfast.jpg