Over Kids Society Erica

Een mooie, leerzame en ook heel plezierige tijd bij ons. Dat is het langetermijndoel dat we bij ieder kind stellen, onze stip aan de horizon. Onze vier kernwaarden helpen ons daarbij: passie, dichtbij, samen en professioneel. 

 

 

 

 

Meer video's

 

Kinderopvang van nu, herinneringen voor later

Het creëren van herinneringen doen we graag samen met jou als ouder en andere verzorgers, zoals grootouders. We staan dichtbij en vormen een verlengstuk van jouw gezin. We hebben dan ook geen winstoogmerk. Passie, dat hebben we wel. Elke dag laten we enthousiasme, gedrevenheid en liefde voor ons vak zien. Dat leidt tot buitengewone professionaliteit. We willen niet alleen de beste zijn, we dagen onszelf ook uit. Met aanvullende cursussen, het hanteren van een bijzonder hoge kwaliteit en een zelfkritische blik. Zo zorgen we voor kinderopvang van nu en herinneringen voor later.

Samen met ouders

Kids Society Erica kent al jaren een actieve en betrokken Centrale Oudercommissie. Al onze locaties hebben een decentrale oudercommissies. De oudercommissies kennen wettelijk geregeld inspraak- en adviesrecht zoals bijvoorbeeld over het pedagogisch beleid, voedingsbeleid en een aantal andere zaken. De centrale oudercommissie en de decentrale oudercommissie zijn altijd op zoek naar betrokken ouders. 

Lees meer