Oudercommisie

Kids Society Erica kent al jaren een actieve en betrokken Centrale Oudercommissie. Daarnaast hebben al onze locaties een decentrale oudercommissies. De oudercommissies kennen wettelijk geregeld inspraak- en adviesrecht zoals bijvoorbeeld over het pedagogisch beleid, voedingsbeleid en een aantal andere zaken. De centrale oudercommissie en de decentrale oudercommissie zijn altijd op zoek naar betrokken ouders.

Naast inspraak via oudercommissies houdt Kids Society Erica periodieke klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd door een extern bureau en is er het jaarlijkse “diner met het MT” waarbij een aantal ouders/verzorgers tijdens een diner met het management en de directie van Kids Society Erica in gesprek gaat over de geboden dienstverlening aan kinderen en ouders.

Lijkt het u leuk om lid te worden van de oudercommissie of wilt u graag meer informatie?
 

Neem dan contact met ons op. 

Centrale Oudercommissie:
OC@kidssociety.nl

Locatie Heikampen: 
OCHeikampen@kidssociety.nl

Locatie Heuvel:
OCHeuvel@kidssociety.nl

Locatie Jacob Catsstraat: 
OCJacobcatsstraat@kidssociety.nl

Locatie Ouwlandsedijk: 
OCOuwlandsedijk@kidssociety.nl

Locatie Johannes Buijslaan en Tellegenstraat:
OCTellegenstraat@kidssociety.nl

Locatie van Duijnhovenlaan: 
OCVanduijnhovenlaan@kidssociety.nl

Locatie Leeflandgoed Opwetten:
OCLeeflandgoed@kidssociety.nl