21-03-2020

Beste ouders /verzorgers met kinderen bij Kids Society Erica,

Hieronder volgt een nieuwe update van het laatste nieuws en de maatregelen bij Kids Society Erica met betrekking tot de Coronacrisis. Zodra er na dit bericht weer nieuwe informatie beschikbaar is die voor u van belang is ontvangt u deze weer van ons.

_J6D0541.jpg

Ouders die Kinderopvangtoeslag ontvangen en die hun rekening voor kinderopvang betalen krijgen hun geld terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Toeslagen en Douane Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden gisteren een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders met kinderopvang worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Oplossing

De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders straks aan Kids Society Erica over. Kids Society Erica kan dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Maandag facturering en incassoronde voor de maand April

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen. Maandag volgt de facturering en incassoronde voor de maand April vanuit Kids Society Erica. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders die Kinderopvangtoeslag ontvangen gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders die Kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen dus met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Voor ouders die blijven betalen blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Terugbetaling aan Peuter(speelzaal)werk ouders die geen Kinderopvangtoeslag ontvangen is nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk of de ouders die Peuter(speelzaal)werk afnemen en die geen Kinderopvangtoeslag ontvangen straks ook geld terugontvangen. De plaatsen van deze ouders worden namelijk gesubsidieerd door de Gemeenten en niet via de Kinderopvangtoeslag. Kids Society Erica gaat met de Gemeenten en Rijksoverheid in overleg om te kijken of er ook terugbetalingsmogelijkheden zijn voor Peuter(speelzaal)werk ouders die geen Kinderopvangtoeslag ontvangen om hun geld terugbetaald te krijgen. Om het Peuter(speelzaal)werk overeind te kunnen houden vragen we de Peuter(speelzaal)werk ouders gewoon hun factuur voor hun inkomensafhankelijke ouderbijdrage door te blijven betalen die zij tijdens de Coronacrisis ontvangen. Voor ouders die blijven betalen blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op het Peuter(speelzaal)werk behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Oudergesprekken bij Kids Society Erica worden uitgesteld

Vanwege de Cornacrisis en de hierbij geldende RIVM en GGD richtlijnen worden de oudergesprekken (tien minuten gesprekken) over de voortgang van uw kind die de komende periode gepland zouden worden uitgesteld. Wanneer de reguliere situatie terugkeert ontvangt u een nieuwe uitnodiging voor deze gesprekken.

Tot Slot

In soortgelijke bewoordingen als onze Minister-President en onze Koning gebruikten vragen wij u om alert te blijven en aanwijzingen op te volgen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Juist ook als u en uw kinderen sterk en gezond zijn. Ik vraag u dit in het belang van mensen die kwetsbaarder zijn en nu in steeds grotere getalen in de problemen komen. Vermijd onnodig sociaal contact en houd waar het kan afstand van elkaar. Het Coronavirus in Brabant laat zich nu en de komende weken namelijk steeds sneller en forser van zich spreken. Samen kunnen we verdere verspreiding tegengaan.

 

Wij hopen dat u en de uwen gezond blijven.

Ik wens u namens Kids Society Erica oprecht heel veel sterkte toe.

Met vriendelijke groet,

 

Marcel Strolenberg, MA

Directeur / Bestuurder