11-05-2017

Samen groeien naar een (integraal) kindcentrum

In een (integraal) kindcentrum werken onder andere kinderopvang, peuterwerk en basisschool samen, vaak ook onder een dak. Samen werk je dan volgens een gedeelde ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar en hebben zij een vertrouwde plek voor opvang en onderwijs.

_J6D0541 kopie.jpg

De verschillende organisaties werken in een centrum samen als gelijkwaardige partners en overleggen samen in het gezamenlijke managementteam. De vorming van een kindcentrum is maatwerk. Ook bij Kids Society Erica zien wij dat deze ontwikkeling per locatie verschillend verloopt.

Spilcentrum of kindcentrum

De gemeente Eindhoven heeft voor Spilcentra gekozen. Elke basisschool kon een Spilcentrum vormen met een kinderopvangorganisatie en peuterwerkorganisatie van hun keuze. Kids Society Erica vormt samen met basisschool De Schakel, het Spilcentrum Lievendaal. Wij verzorgen daar het peuterwerk, de dagopvang en buitenschoolse opvang aan het gezamenlijke speelplein. In Nuenen is dit zo (nog) niet verplicht gesteld aan scholen. Daar verloopt het proces dus ook anders. Elke school volgt hierin zijn eigen tempo. Daarom is het in Nuenen ook voor ons maatwerk op elke locatie.

De KSE-identiteit binnen een kindcentrum

Kids Society Erica heeft een eigen visie op de zorg voor kinderen. Die visie koesteren wij en dragen we uit. Daarin willen wij herkenbaar blijven voor de kinderen en de ouders. Zo staat voor ons voorop dat kinderen zich al spelend mogen ontwikkelen, vanuit een veilige en vertrouwde speel-leeromgeving. Daarbij willen we kindvolgend zijn en niet ervaren worden als een verlengstuk van school.

Kinderen mogen bij ons op de buitenschoolse opvang (bso) juist ook tot rust komen en ontspannen. De tijd na school is immers hun vrije tijd. Daarom is het belangrijk om binnen een kindcentrum te komen tot een gezamenlijk pedagogisch-educatief plan. Daarin zetten alle partijen samen de doorgaande lijn voor het kind centraal en worden de verschillende rollen van school, peuterwerk en kinderopvang onderling in evenwicht gebracht en komt iedereen goed tot zijn recht.

Groeien naar kindcentrum

Achter de schermen werken we ook in Nuenen al heel actief toe naar het vormen van kindcentra. Zo is er bijvoorbeeld gezamenlijk zorgteamoverleg aan de Jacob Catsstraat en de Van Duijnhovenlaan. Bij onze samenwerking aan de Heikampen is deze in ontwikkeling. Zo zetten we nog meer grote en kleine stappen op de diverse locaties.

Bijvoorbeeld door op een vestiging gezamenlijke bijeenkomsten en scholing te organiseren voor alle medewerkers, of door deel te nemen aan werkgroepen met school en peuterwerk. De basisschool aan de Heikampen maakt bijvoorbeeld voor haar tussenschoolse opvang (tso) gebruik van de kennis en expertise van onze bso-medewerkers en voor de kinderen betekent het bekende gezichten en tegelijkertijd ontstaat er synergie en wederzijds vertrouwen.

Persoonlijk groeien in samenwerken

Voor de pedagogisch medewerkers biedt het vormen van een kindcentrum kansen, maar brengt het ook grote veranderingen met zich mee. Ze gaan over de grenzen van hun eigen werk en eigen rol heen kijken. Wellicht worden de routines en werkvormen anders vanwege gewijzigde visies. Maar ze leren ook, samen met de leerkrachten en de peuterleid(st)ers, om meer gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.

Daarom is het wel fijn dat elke locatie in zijn eigen tempo kan groeien in dit samenwerkingsverband. De afstand tot school is voor een babygroep voor 0-2 jaar immers groter, dan die van de bso-kinderen. Dit is ook de reden dat onze managers en assistent-managers op 19 mei naar het Jaarcongres Management Kinderopvang 2017 gaan. Dat heeft dit jaar het (integraal) kindcentrum als thema. Leerzaam en ook inspirerend om te gaan horen en zien hoe andere organisaties in onze branche dit aanpakken en welke uitdagingen voor ons liggen.