12-04-2017

Week van het jonge kind 2017

Van 10 t/m 17 april is het de Week van het Jonge Kind. Deze week is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is.

_J6D0246.jpg

Diversiteit en inclusie in de kinderopvang

Het thema van de week is dit jaar “Ieder kind is welkom!”. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor thema’s die nu ook in de samenleving spelen, zoals integratie tussen verschillende culturen en achtergronden. Maar diversiteit gaat ook over het samen spelen en leren van kinderen met verschillende mogelijkheden en karakters. Vanuit Kids Society Erica, kunnen wij dit thema alleen maar toejuichen. Op al onze locaties staat het samenwerken en samenspelen voorop, voor iedereen binnen zijn eigen individuele mogelijkheden.

Samen zorgen voor veilig opgroeien

Maar de samenwerking stopt voor ons niet binnen onze groepen. Wij werken graag samen met de omgeving van de kinderen, zoals ouders en grootouders. Zo creëren we samen mooie herinneringen voor later. De dagelijkse belevenissen van de kinderen delen we in de ouderportal. Daar vinden ouders foto’s en verhalen terug van wat kun kinderen meemaken.

Daarnaast luisteren we ook goed naar onze kinderen. Hoe ouder de kinderen op buitenschoolse opvang zijn, hoe meer inspraak ze hebben. Denk daarbij vooral aan de Tieneropvang en de Kinderraad.

Uiteraard praten ook de ouders mee over ons beleid in de verschillende oudercommissies. Wil je weten wat deze oudercommissies doen, of wil je graag deelnemen aan een oudercommissie? De verschillende e-mailadressen staan vind je ook op onze website.