21-11-2017

Week tegen Kindermishandeling

In deze week, waarbij er vanwege het Sinterklaasfeest toch al veel aandacht is voor kinderen, is er juist ook aandacht voor kinderen waar het minder goed mee gaat. Elk jaar krijgen 119.000 kinderen te maken met een vorm van kindermishandeling. 

week-tegen-kindermishandeling-logo.png

De gevolgen van kindermishandeling zijn ronduit schokkend. Een kind dat in onveiligheid opgroeit, kan zich niet optimaal ontwikkelen. Deze kinderen kunnen hier hun hele leven last van houden.

Wat is het thema van dit jaar?

Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘Verbind voor het kind’, omdat we samen de sterkste aanpak tegen kindermishandeling realiseren. Iedere professional is een onmisbare schakel en kan vanuit zijn expertise bijdragen aan een veiligere situatie. Het belangrijkste doel van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is om mensen bewust te maken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. In de Week worden alle professionele partijen die met kinderen werken gestimuleerd om de krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders krijgt daarin een belangrijke plek.

Protocol Kindermishandeling

Al onze pedagogisch medewerkers zijn getraind in het herkennen van signalen die duiden op kindermishandeling. Daarnaast weten wij waar wij vermoedens van mishandeling goed en adequaat moeten melden. Zo kunnen wij de ouders en kinderen ondersteunen en helpen om de mishandeling te laten ophouden.

Wij volgen het landelijk protocol Kindermishandeling, bij vermoedens van mishandeling van kinderen. In dit protocol is o.a. de wijze van bespreking van (vermoedens van) mishandeling van het kind met de ouders van het kind vastgelegd. Ook is vastgelegd wanneer Kids Society Erica tot melding van vermoedens van mishandeling bij de bevoegde instanties als Veilig Thuis overgaat.

Vastlegging en vertrouwenspersoon

Wij leggen onze zorgen over kinderen vast in het meldsysteem voor professionals ‘Zorg voor Jeugd’. Bij het doen van een zorgmelding in ‘Zorg voor Jeugd’ of bij een ‘Veilig Thuis’-melding zal de organisatie hier altijd de ouders over informeren. Kids Society Erica heeft een vertrouwenspersoon voor ouders. Deze kan de ouders ondersteunen in al deze situaties, of wanneer ouders aangeven daar behoefte aan te hebben.

Onbezorgd kind mogen zijn

Wij gunnen elk kind een onbezorgde jeugd, met mooie herinneringen. Alleen zo kan een kind zich optimaal ontwikkelen en opgroeien tot een gezonde, evenwichtige volwassene. Dat is ons doel en daar staan we voor!

Wil je meer weten over het herkennen en melden van (vermoedens van) kindermishandeling?

Dan raden we de volgende websites aan:

https://www.vooreenveiligthuis.nl/

https://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/

http://www.weektegenkindermishandeling.nl/over-kindermishandeling