24-01-2018

Voorlezen is leuk en nuttig

Van 24 januari t/m 3 februari vinden in het hele land weer de Nationale Voorleesdagen plaats. Ook binnen Kids Society Erica geven we in deze periode extra aandacht aan het voorlezen. Zo starten we op woensdag 24 januari in bijna alle groepen met een voorleesontbijt. Ook veel basisscholen doen mee met het voorleesontbijt.

20180124_094219_uitsnede.jpg

Voorlezen is een hartstikke leuke activiteit om samen met je kind te doen! Tijdens het voorlezen heb je als ouder gerichte aandacht voor je kind. Daar beleeft je kind veel plezier aan. Daarnaast is voorlezen ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van je kind. Dat geldt zowel voor kinderen die nog niet zelf kunnen lezen, als voor de oudere kinderen.

5C71E3BE-D677-4F1D-9234-4BF4B9051B6E_uitsnede.jpg

Baby’s en dreumesen

Je kunt al beginnen met voorlezen als je kind nog een baby is. In het begin zullen jullie vooral door de boekjes heen bladeren en naar tekeningen en plaatjes kijken. Dit gaat stapsgewijs over naar het benoemen van hetgeen wat er allemaal te zien is. Denk bijvoorbeeld aan een boekje met dieren waarbij dierengeluiden nagedaan kunnen worden. Zorg dat de onderwerpen voor je kind herkenbaar zijn. Je kind zal meer interesse hebben voor dieren, of voorwerpen die het al gezien heeft, dan wanneer ze onbekend zijn.  

Door samen boekjes te bekijken, leert je kind nieuwe woorden kennen en leert het steeds meer van de wereld om zich heen. Daarnaast vergroot het voorlezen de communicatievaardigheden van kinderen. Kinderen leren zo om naar je te luisteren en vervolgens hierop te reageren. 

Peuters en kleuters

Stapsgewijs merk je dat je kind steeds meer behoefte krijgt aan het lezen van een (langer) verhaal. De wereld van je kind wordt groter en daarmee ook zijn interesses en zijn woordenschat. Kies voor boekjes met een duidelijke verhaallijn.

De onderwerpen kunnen passen in het dagelijkse leven. Maar ook onderwerpen die verder van het kind af liggen of verzonnen zijn, kunnen nu interessant en leerzaam zijn. Het vergroot de kennis van de wereld om hen heen en het stimuleert het inlevingsvermogen en de fantasie.

Dankzij het voorlezen komen kinderen in aanraking met andere situaties. De verhaallijnen die in boekjes naar voren komen, bieden een kans om met je kind in gesprek te gaan. Hierdoor krijgt je kind een actievere rol tijdens het voorlezen. Dat is goed voor de taalontwikkeling. Een ander belangrijk voordeel van voorlezen is dat kinderen zo ook leren hoe leuk lezen kan zijn. Ze ervaren dat het veel plezier oplevert en gaan hierdoor op latere leeftijd vaker zelf lezen.

20180124_095552_uitsnede.jpg

Schoolkind

Vanaf groep 3 leert je kind zelf lezen. Dat betekent niet dat voorlezen zijn nut verliest. Het blijft een knus moment samen met je kind. Je kan nu met je kind langere boeken en verhalen lezen. Zo blijft het spannend en interessant voor jouw kind. Het samen lezen stimuleert kinderen om ook zelf te blijven lezen. Misschien leest je kind ook wel een paar bladzijden uit het boek dat jullie samen aan het (voor)lezen zijn, of vindt je kind het leuk om jouw eens voor te lezen? Naast een goede oefening, vindt je kind de omgedraaide rol misschien wel een keer grappig.

Kies voor boeken die jouw kind boeien. Dat kunnen de klassiekers zijn, waar je zelf als kind van genoot. Maar er komen ook elk jaar weer leuke, actuele boeken uit. Ook wanneer kinderen ouder zijn, kan je boeken met hen nabespreken. Vraag ze bijvoorbeeld eens wat ze van het verhaal vonden en wat ze daaruit herkennen in hun eigen leven.

Maar je kan er ook meer diepgang in aanbrengen, door je kind bijvoorbeeld te vragen welke belangrijke boodschap het verhaal had. Door het stellen van vragen over het verhaal leren kinderen kritisch na te denken. Daarnaast kan je ook hun inlevingsvermogen vergroten door je kind vragen te stellen vanuit de perspectieven van verschillende personages.

Stripboeken worden op deze leeftijd ook steeds interessanter. Voorlezen is lastig met strips, maar het is een prima manier om het leesplezier van je kind te vergroten. Zo gaan ze op een leuke manier vanzelf steeds meer teksten lezen bij de plaatjes. Op school moeten ze al genoeg lezen wat de leerkracht ze voorschrijft, dus laat ze thuis lekker lezen voor de lol.

Voorleestips

Deze tips hoef je uiteraard niet allemaal toe te passen. Sommige pas je misschien vanzelf al toe? Andere tips kunnen je helpen om ook zelf met meer plezier voor te lezen. Zo past jouw manier van voorlezen echt bij jou en je kind.

Het belangrijkste van voorlezen is het plezier dat je kind eraan beleeft. Het is een fijn moment met elkaar!

FA7CFBD5-8479-4891-89C1-FDD531C997B2_gedraaid.jpg

 • Kies een boek dat past bij de ontwikkelingsfase en interesses.
 • Lees het boek zelf eerst een keer (gedeeltelijk) door.
 • Vertel vooraf in het kort iets over de inhoud van het verhaal.
 • Wil je kind hetzelfde boek nog een keer lezen? Doe dat dan gerust (desnoods heel vaak). Om de dingen echt te leren begrijpen is herhaling voor je (jonge) kind essentieel. Herhaling en voorspelbaarheid vinden kinderen fijn. Het geeft ze een veilig gevoel. Daarnaast speelt de herhaling een belangrijke rol bij het leren. Door de herhaling kan je kind zich dingen eigen maken.
 • Zorg voor rust en weinig afleiding.
 • Let op hoe je het boek vasthoudt. Laat je gezicht niet verdwijnen achter het boek.
 • Lees rustig en duidelijk de tekst voor. Maak daarbij gebruik van de mogelijkheden van je stem, maar maak er geen toneelstukjes van.
 • Maak tijdens het voorlezen af en toe gebaren om de woorden te omlijsten.
 • Breng tijdens het voorlezen bewust pauzes aan.
 • Wanneer je merkt dat je kind minder aandacht heeft, stop dan met voorlezen. Kies een ander moment, of een ander boek.

Meer weten?

Leuke webpagina's met meer informatie voor verschillende leeftijden:

Kijk ook eens op de website van de bibliotheek bij jou in de buurt.

 

Actuele Activiteiten

Bibliotheek Nuenen

Al enkele jaren organiseert Bibliotheek Dommeldal voorleesactiviteiten voor peuters en kleuters.

Je bent welkom met je peuter en/of kleuter:

 • Op het voorleesontbijt op woensdag 31 januari, in Dorpsboerderij Weverkeshof, van 9.15 tot 10.00 uur. Of van 10.15 tot 11.00 uur.
 • Op het voorleesmoment op zaterdag 3 februari, in de bibliotheek aan de Jhr. Hugo van Berckellaan 18 te Nuenen, van 11.30 tot 12.00 uur.

Bibliotheek Eindhoven

Ook Bibliotheek Eindhoven organiseert regelmatig allerlei activiteiten. ‘Sst! De tijger slaapt’ is verkozen tot het Prentenboek van het jaar 2018. Poppentheater Madelief brengt het verhaal van tijger tot leven in een interactieve poppenkastvoorstelling voor kinderen van 2-5 jaar:

 • De voorstelling speelt op zondag 28 januari, in de Witte Dame aan Emmasingel 22 te Eindhoven, van 14.00 - 14.45 uur en van 16.00 - 16.45 uur.