03-04-2020

Beste ouders /verzorgers met kinderen bij Kids Society Erica,

Hieronder volgt een nieuwe update van het laatste nieuws en de maatregelen bij Kids Society Erica met betrekking tot de Coronacrisis.

Zodra er na dit bericht weer nieuwe informatie beschikbaar is die voor u van belang is ontvangt u deze weer van ons.

_J6D0541.jpg

Ouders die Kinderopvangtoeslag ontvangen en die hun rekening voor kinderopvang betalen krijgen nu t/m 28 april hun geld terug.

 

De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen straks hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.
Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen blijven bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders met kinderopvang worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Oplossing

De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders straks aan Kids Society Erica over. Kids Society Erica kan dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, ovemaken. Mocht de situatie ook na 28 april onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid weer verlengd worden.

Uitwerking van de oplossing:

Er wordt op door onze Brancheorganisaties, de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hard gewerkt aan de wijze waarop de compensatieregeling kan worden uitgevoerd. De vraag is niet óf de compensatie er komt, maar hóe. Het is een complexe puzzel die we in korte tijd moeten realiseren en waaraan met vereende krachten wordt gewerkt. Het doel van alle partijen is om te komen tot een uitvoering die snel is, rekening houdt met de privacy van ouders en rekening houdt met de enorme workload die er al ligt bij overheidsinstanties.

Terugbetaling aan Peuter(speelzaal)werk ouders die geen Kinderopvangtoeslag ontvangen: Helaas nog geen duidelijkheid hierover.                                                                                                                                                

Het is nog niet duidelijk of de ouders die Peuter(speelzaal)werk afnemen en die geen Kinderopvangtoeslag ontvangen straks ook geld terugontvangen. De plaatsen van deze ouders worden namelijk gesubsidieerd door de Gemeenten en niet via de Kinderopvangtoeslag. Kids Society Erica is hierover nog steeds met de Gemeenten en Rijksoverheid in overleg om te kijken of er ook terugbetalingsmogelijkheden zijn voor Peuter(speelzaal)werk ouders die geen Kinderopvangtoeslag ontvangen om hun geld terugbetaald te krijgen. Om het Peuter(speelzaal)werk overeind te kunnen houden vragen we de Peuter(speelzaal)werk ouders gewoon hun factuur voor hun inkomensafhankelijke ouderbijdrage door te blijven betalen die zij tijdens de Coronacrisis ontvangen. Voor ouders die blijven betalen blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op het Peuter(speelzaal)werk behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Ouders in de Kinderdagopvang en BSO ontvangen straks geen “ruildagen” voor gemiste opvangdagen in de sluitingsperiode tijdens de Coronacrisis.
Omdat alle ouders, die tijdens de coronacrisis hun rekeningen aan de kinderopvang hebben doorbetaald, straks de kosten die zij voor deze periode hebben gemaakt terug krijgen kunnen zij voor deze “gemiste” dagen geen ruildagen inzetten.

Waar vind ik als ouder informatie vanuit de Rijksoverheid over de maatregelen voor de kinderopvang tijdens de Coronacrisis?

 

Ouders die hierover meer willen weten vinden deze informatie hier

Aangescherpte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor het breng- en haalmoment in de noodopvang:

Om kinderen, ouders en medewerkers die van de noodopvang gebruik maken nog beter te beschermen zijn er vanaf volgende week aangescherpte maatregelen voor de breng- en haalmomenten in de noodopvang. Voortaan brengt nog slechts één ouder/verzorger het kind tot aan de groepsdeur waarbij er naar wordt gestreefd dit moment zo kort mogelijk te houden. Het zelfde geldt voor het haalmoment.

Deze maatregel wordt op locatie ook nog kenbaar gemaakt met een poster.

unnamed.png

Tot Slot.

Met het mooie lenteweer van komend weekend en ook daarna vragen wij u om alert te blijven en aanwijzingen op te volgen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Juist ook als u en uw kinderen sterk en gezond zijn. Ik vraag u dit in het belang van mensen die kwetsbaarder zijn. Vermijd onnodig sociaal contact en houd waar het kan afstand van elkaar. Samen kunnen we verdere verspreiding tegengaan. Wij hopen van harte dat u en de uwen gezond blijven.

Ik wens u namens Kids Society Erica veel moed toe om deze bijzondere periode te doorstaan.

Met vriendelijke groet,

Marcel Strolenberg, MA

Directeur / Bestuurder