20-09-2018

Kinderopvang duur, of toch niet?

In augustus publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een onderzoek naar de mening van ouders over de kinderopvang. Hierbij werden vooral de meningen over kwaliteit, veiligheid en kosten gevraagd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat ouders die gebruik maken van kinderopvang positiever zijn, dan ouders die dat niet doen.

_J6D0541 kopie.jpg

Stel dat het over een auto ging…

Die auto ga je een volle dag parkeren op een plek die bekend staat om het hoge tarief. Het kost wel € 7,45 per uur! Bij aankomst wordt je hartelijk welkom geheten en begeleid naar een speciale rustige plek. Je blijkt de 12e auto te zijn, dus het lintje gaat ervoor. Dit stuk van de garage is nu vol. De medewerker zegt met een glimlach: “Mijn collega en ik zullen vandaag goed voor hem zorgen!”.

Als je na de lange werkdag de auto weer ophaalt, is de auto extra vertroeteld. Helemaal schoon en fris en volledig bijgetankt, maak je je klaar om de € 81,95,- voor 11 uur parkeren te betalen. Maar dan krijg je een appje van de Belastingdienst: “Jij en je partner werken allebei vandaag, dus wij betalen mee aan de kosten.” Aangenaam verrast reken je uiteindelijk maar € 13,50 af voor een hele dag.

Kwaliteit staat voorop

Uiteraard is een kind geen auto, maar verder is het een aardige vergelijking. De hele dag wordt er door ervaren medewerkers optimaal voor de kinderen gezorgd in de kinderopvang. De werkelijke kosten, na aftrek van de Kinderopvangtoeslag, vallen onder de streep mee. Zeker als je ziet welke service en kwaliteit je ervoor krijgt.

Uit zowel ons eigen klanttevredenheidsonderzoek, als uit het onderzoek van het SCP, blijkt dan ook dat ouders die tevreden zijn over de kwaliteit van hun kinderopvang, ook tevredener zijn over de kosten. Ook zijn zij er vaker van overtuigd dat kinderen veilig zijn in de opvang. Toch valt er nog wel wat te verbeteren.

Onbekend maakt onbemind

Voor het onderzoek “Kijk op kinderopvang” verzamelde het SCP de meningen van 1.800 ouders/gezinnen. In het SCP onderzoek blijkt er een verschil in mening te zijn tussen ouders die kinderopvang afnemen en zij die dat niet doen. Het SCP vat dat samen als: “Ouders die geen gebruik maken van opvang zijn vaak negatiever over de betaalbaarheid, dan ouders die wel opvang gebruiken. Hier zijn tenminste twee mogelijke verklaringen voor: ouders die geen opvang gebruiken hebben wellicht geen goed zicht op de daadwerkelijke kosten. Het is daarnaast ook denkbaar dat ze geen opvang gebruiken omdat ze (terecht of onterecht) het idee hebben dat dit te duur is.”

Meer weten over de werkelijke (netto) kosten van opvang bij Kids Society Erica? Bereken het met de rekenmodule op onze website

“Ouders die positiever over kinderopvang denken, gebruiken ook vaker formele opvang. De moeders in deze gezinnen werken ook meer uren. Daarnaast ervaren de ouders met positievere denkbeelden een betere balans tussen werk en privé. Dit betekent ook dat de ouders die negatiever over opvang denken, minder vaak opvang gebruiken, minder uren werken en een minder goede balans tussen werk en privé ervaren. Mogelijk weerhouden twijfels over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van opvang, sommige ouders ervan om opvang te gebruiken en werken zij daarom ook minder uren.”, volgens het SCP.

Kwaliteit en service

Bij Kids Society Erica staat de kwaliteit die wij leveren voorop. Als stichting hebben wij geen winstoogmerk, waardoor we de afweging tussen de kosten en onze dienstverlening heel zuiver kunnen maken. Dat bepaalt uiteindelijk ook ons tarief.

Zo komen we tot een eerlijke prijs voor de aandacht die we elke dag geven aan de kinderen op de groep. Wij zorgen ervoor dat elk kind aan het einde van de dag naar huis gaat met leuke herinneringen, variërend van een uitstapje, een inspirerende workshop en natuurlijk alle gezellige groepsmomentjes met zijn allen. En dat is waar wij het voor doen!

Meer weten? Lees het hele SCP-onderzoek “Kijk op kinderopvang” op de website van het SCP.