19-06-2019

Een unieke Nuenense kinderopvanglocatie: de 'Ton de Win'-villa

In de stralende zon opende wethouder Ralf Stultiëns op 11 mei de unieke kinderopvangvilla van Kids Society Erica aan de Heikampen in Nuenen. Tussen de spelende kinderen bewonderden de meer dan 200 aanwezigen vervolgens de kinderopvangvilla met haar unieke buitenspeelruimte en tuinen. 

ton de win villa.jpg

Unieke kinderopvangloctie

Deze nieuwe kinderopvanglocatie is niet zomaar een gebouw. Het is een heuse villa-in-het-groen geworden voor de werksoorten kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterwerk. Niet alleen het ontwerp van het gebouw en haar buitenruimte, maar ook het hergebruik van materialen en groene milieuvriendelijke keuzes in en om dit gebouw heeft een bijzonder resultaat opgeleverd. De aanwezige speeltoestellen op het voorterrein zijn grotendeels gemaakt van hergebruikt hout van een aantal ongezonde bomen die op het terrein stonden en die zijn gerooid. Ieder toestel is het enige in zijn soort. Het zijn unieke creaties die vanuit het aanwezige natuurlijk materiaal zijn ontworpen en die aanzetten tot spel en ontwikkeling bij kinderen.

ton de win villa 2.jpg

Verduurzaamd

Het hergebruik geldt ook voor de houtsnippers in de tuinen die voor een flink deel van gerooide bomen en takken van dit terrein komen. Het hout is als snipper een uitstekende bodembedekker en valdemper. Een ander voorbeeld van verantwoord hergebruik: de voormalige trottoirtegels van het oude speelterrein die nu als muurtjes dienst doen. Het nieuwe gebouw is behoorlijk verduurzaamd met bijvoorbeeld boeiboorden op basis van lavabestanddelen. Zelfs de onzichtbare vloerisolatie onder het gebouw, in de vorm van schelpen uit onze Noordzee, is van milieuvriendelijk materiaal.

Groen

De beplanting om het gebouw, groen op zichzelf, is niet alleen kindveilig en ruim in variëteit, maar geeft door een doordachte keuze maximaal ruimte aan bijen en andere dieren uit het insectenhotel op het voorterrein. De moestuin buiten op het speelterrein zorgt straks ook voor ingrediënten voor het BSO-Kinderkookcafé in het gebouw. Spelen, ontwikkelen, leren en natuureducatie gaan zo ongemerkt hand in hand in en rond de nieuwe kinderopvangvilla. Daarmee is dit gebouw en haar omgeving zoveel meer dan reguliere kinderopvang biedt.

WhatsApp Image 2019-06-21 at 10.52.32.jpeg

Zowel de binnen- en de buitenruimte zijn ontworpen op basis vanuit de kernwaarden van de organisatie en haar pedagogisch concept. Door en voor mensen die zelf in de kinderopvang hebben gewerkt. Dat geldt in dit geval zelfs voor de architect, de interieurdesigner maar ook voor de ontwerper van de tuin en de buitenspeelruimte. Allen werken (of werkten) zelf in de kinderopvang en kennen de werksoorten, waarvoor er is ontworpen van binnenuit. Het concept is daarmee uniek in Nederland. Nuenen en Kids Society Erica hebben daarmee een primeur te pakken die een oprechte felicitatie waard was namens de Wethouder.

'Ton de Win'-villa

De kinderopvangvilla is bij de openingshandeling door wethouder Stultiëns gedoopt met de naam 'Ton de Win'-villa. Uit erkentelijkheid voor de bijdrage die Ton in zijn 23 jaar als onbezoldigd bestuurslid en voorzitter van de Raad van Toezicht aan Kids Society Erica heeft geleverd. Wethouder Stultiëns noemde de villa en haar buitenruimte: "Een feest voor kinderen, ouders die het gebouw gebruiken en buurtbewoners die erop uitkijken." De kinderopvangvilla zal dit najaar een nieuw kindcentrum vormen met Basisschool de Crijnsschool, de directe buren. Daarmee stellen de villa-in-het-groen en de basisschool het kind en de ouder centraal in hun samenwerking.

WhatsApp Image 2019-06-21 at 10.51.03.jpeg

Vlnr.: Wethouder Ralf Stultiëns, oud-voorzitter RvB Ton de Win en directeur Marcel Strolenberg