15-02-2017

Afval scheiden aan de Jacob Catsstraat

Afval scheiden draagt bij aan een schonere toekomst voor de kinderen. In Nuenen worden alle huishoudens gestimuleerd om hun afval te scheiden. In het gebouw wat wij delen met de basisschool de Dassenburcht gaat tot nu toe al het afval gewoon nog in een bak. Papier en plastic worden al wel gescheiden, maar het kan nog beter. De komende weken gaat daar verandering in komen. Wij gaan samen met de kinderen, de school en de peuterspeelzaal ons afval beter scheiden en gescheiden aanleveren.

groene school.jpg

Achter de schermen

Ook al zie je er nog niks van, toch wordt er achter de schermen al hard gewerkt om van het project “Afval scheiden/Groene School” een succes te maken. Hiervoor heeft reeds overleg plaatsgevonden met gemeente Nuenen, school, peuterspeelzaal en Kids Society Erica. Jolanda Lijten, medewerker BSO/VSO Orka’s, is hier de bevlogen kartrekker in. Ook Doreen van Keersop, manager van de locatie Jacob Catsstraat is betrokken.

Veranderingen op onze locatie

De gemeente gaat ons helpen bij de overgang. Zij hebben afgesproken om het ophalen van afval op scholen beter te laten verlopen. Wij zijn blij om op de Jacob Catsstraat hier als eerste aan mee te mogen werken. Zo zijn onze medewerkers al geïnformeerd over de wijzigingen. Veel ervan hebben te maken met de verzamelbakken en onze containers. Maar ouders en kinderen zullen ook op de groepen gaan merken dat er groenbakjes in de keukens en papier en kartonbakken komen te staan.

Op naar een schonere toekomst voor de kinderen!

Vanaf 13 maart organiseert de basisschool de Dassenburcht een themaweek over milieu, gezondheid en afval. Daar haken wij op onze groepen van dagopvang en bso bij aan. Het is de bedoeling dat er dan in het hele gebouw verschillende afvalbakken staan. Zo starten we dan gezamenlijk met het beter scheiden van afval. Op 16 maart komt wethouder Pero namens de gemeente langs voor een officieel moment. Ook vanuit de dagopvang en peuterspeelzaal nemen we daaraan deel.