17-03-2020

Update 17 maart 2020!

Zoals u wellicht weet, heeft het kabinet de maatregelen aangescherpt voor heel Nederland tot 6 april 2020. Hieronder leest u de laatste informatie en de maatregelen die Kids Society Erica neemt ivm met de huidige situatie. Hier vindt u ook antwoord op veelgestelde vragen.

Logo-RIVM.jpg

Geachte ouders,

Zoals vanmiddag op de persconferentie van de Ministers Bruins en Slob duidelijk is geworden sluiten alle scholen en kinderopvang tot 6 april 2020.

Het beleid in Nederland is er op gericht om kinderen van ouders die in vitale beroepen werken wel opvang aan te blijven bieden.

Het Ministerie laat hierbij weten dat deze opvang is bedoeld voor kinderen van ouders die een vitaal beroep hebben of bij een vitaal bedrijf werken. Hier komen wij verderop in de veelgestelde vragen in detail op terug.

Voor ouders met BSO kinderen geldt dat ook het onderwijs kinderen van ouders in vitale beroepen opvangt.

Welke kinderen kunnen nog terecht bij de kinderopvang?

Alle kinderen van ouders met een vitaal beroep of ouders die werkzaam zijn bij een vitaal bedrijf kunnen, indien zij geen gezondheidsklachten hebben, terecht op de opvang:

  • Kinderdagopvang,
  • Peuterwerk,
  • VSO en BSO.

De gezondheidsrichtlijnen voor deze kinderen en hun ouders zijn echter nog wel steeds van kracht. Dit betekent dat dat de kinderopvang niet mag worden bezocht, als men last heeft van één (of meerdere) van de volgende gezondheidsklachten:

  • hoesten,
  • neusverkoudheid (loopneus en/of regelmatig niezen),
  • keelpijn,
  • luchtwegklachten,
  • en/of koorts.

Kinderen die naar de opvang komen en waarbij tijdens opvangtijd wordt geconstateerd dat zij één van bovenstaande gezondheidsklachten hebben ontwikkeld, zullen we uit de groep halen en daarbij terstond de ouders/verzorgers benaderen om hun kind op te komen/ laten halen. Pas nadat men tenminste 24 uur klachtenvrij is, kan de opvang weer bezocht worden.

Wat zijn vitale beroepen of bedrijven?

Hieronder volgt een link met door de Rijksoverheid vastgestelde criteria voor vitale beroepen en bedrijven:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Veelgestelde vragen:

Vraag: Mijn beroep en/of bedrijf staat niet op de lijst van de Rijksoverheid, wat betekent dat?

Antwoord: Voor ouders die volgens de criteria niet werken als vitale beroepsgroep of bij een vitaal bedrijf geldt dat hun kinderen tot 6 april niet terecht kunnen op de kinderopvang. Hiervoor geldt helaas de afgekondigde sluiting.

 

Vraag: Wij krijgen als organisatie regelmatig de vraag van ouders of er één van beide ouders in 'cruciale beroepsgroepen' moeten werken om opvang te krijgen.

Antwoord: De Rijksoverheid en Brancheorganisatie Kinderopvang zeggen hierover het volgende: “Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven”.

 

Vraag: Wat betekent dit voor mij als ouder?

Antwoord: De richtlijn is erop gericht dat in eerste instantie ouders waarvan één ouder een cruciaal beroep heeft zelf de opvangvraag oplost. Lukt dit echt niet meer dan kan er een beroep worden gedaan op kinderopvang. Als ouders dit beroep doen dan overlegt de pedagogisch medewerker met de leidinggevende en deze schatten dan samen in of het hier inderdaad gaat om een situatie waarbij het ouders echt niet meer lukt om de opvang te regelen. Als dat zo is, of als er sprake is van een noodsituatie, dan vangen wij ook de kinderen van deze ouders op. Alhoewel het geen eis is dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken, is het echter ook geen recht dat kinderen waarvan maar één ouder een cruciaal beroep heeft altijd terecht kunnen op de opvang. Het gaat uitsluitend om die gevallen waar het ouders echt niet meer lukt dat we ons soepel opstellen.

 

Vraag: Mijn kind kan tot 6 april niet terecht op de opvang, moet ik de opvang opzeggen?

Antwoord: Neen, u hoeft uw opvangovereenkomst niet op te zeggen. Daarmee verzekert u dat na opheffing van de tijdelijke sluiting uw opvangplek behoudt. Kiest u ervoor om wel op te zeggen dan loopt u het risico dat uw kindplaats straks wordt ingevuld door het eerstvolgende kind dat op de wachtlijst staat voor opvang.

 

Vraag: Mijn kind kan niet naar de opvang tot 6 april, krijg ik nu geld terug voor de opvang die ik niet heb genoten?

Antwoord: Uit berichten van het Ministerie blijkt dat de Kinderopvangtoeslag voor alle ouders ook tijdens de sluitingsperiode doorloopt en dat ouders ondanks de sluiting van de kinderopvang gehouden zijn aan de doorbetaling van de facturen voor kinderopvang. Ouders ontvangen dus geen geld terug voor niet genoten opvang.

Tot slot

Ook wij begrijpen dat de afgekondigde maatregelen een grote impact hebben op uw gezin en de maatschappij.

We hopen van harte dat deze maatregelen u en de uwen vrijwaren van (verdere) gezondheidsklachten en doen er binnen onze mogelijkheden alles aan om ervoor te zorgen dat ouders in vitale functies aan de slag kunnen blijven voor iedereen van onze samenleving.

 

Zodra er nieuwe berichtgeving is die voor u nodig is om te weten zullen we u opnieuw informeren.

Heel veel sterkte aan een ieder wenst met vriendelijke groet,

Marcel Strolenberg, MA

Directeur / Bestuurder