Certificering

Om u de zekerheid van kwaliteit te garanderen, behoort Kids Society Erica tot een select gezelschap van kinderopvangorganisaties die HKZ/ISO 9001 gecertificeerd zijn. Vanzelfsprekend worden we ook regelmatig gecontroleerd door de GGD de gemeente en de brandweer. We zijn er op gericht dat we deze controles probleemloos doorstaan

 

Al onze medewerkers en stagiaires hebben een verklaring omtrent het gedrag afgegeven conform de Wet Justitiële Gegevens. Onze pedagogisch medewerk(st)ers beschikken over een KinderEHBO-certificaat en een groot aantal heeft eveneens het diploma bedrijfshulpverlener. Uiteraard kent Kids Society Erica een protocol en een gedragscode om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen. Ook is er een protocol waarin is vastgelegd hoe gereageerd moet worden in geval van vermoedens van kindermishandeling. Deze protocollen zijn in samenspraak met de oudercommissie vastgesteld.

family-breakfast.jpg